Guestbook

Date: 14/01/2015

By: k#

Subject:

Date: 14/01/2015

By: mm

Subject: nk

lo

Date: 02/01/2014

By: karl

Subject: kemm nobotkom

ghal gol hajt :(

Date: 01/09/2012

By: ramon psaila

Subject: barka ta' hena nifirhilkom

Ghalkemm jiena membru ta' l-ghaqda u l-malti nhobbu b'qalbi kollha,irrid nistqarr is-sewwa li sthajt nigi ghall-laqgha straordinarja,ghax qatt ma kont midhla ta l-universita.

Mill-ghammieq ta' qalbi nixtiqilkom risq.

sahhiet

Ramon Psaila

Date: 05/09/2012

By: Leanne

Subject: Re: barka ta' hena nifirhilkom

Napprezzaw ħafna l-kumment tiegħek. Tajjeb li lsienna jkun maħbub u mħaddem tajjeb mhux biss minn dawk li huma midħla tal-Università. Grazzi ħafna.

Date: 02/01/2014

By: william

Subject: Re: barka ta' hena nifirhilkom

int bis serjeta jien le

Date: 14/01/2015

By: m

Subject: Re: Re: barka ta' hena nifirhilkom

m

Date: 29/08/2012

By: George Falzon

Subject: Prosit

Prosit tassew tal-inizjattiva imprezzabbli u tal-ħidma sfieqa u vasta li qegħdin tagħmlu. Kuraġġ u ejja nħarsu lejn l-esperjenzi tal-passat tal-Għaqda u għaqdiet oħrajn tal-Malti biex nevitaw dak li fixkilna u ma nirrepetuhx. Qed ngħid dan b'sens ta' ottimiżmu għax jalla nimxu 'l quddiem b'suċċess, b'għaqal u b'ġenwinita', jekk jista' jkun għarwiena minn kull egoiżmu li jeqred.

Min-naħa tiegħi, ngħaddi l-ħlas lit-Teżorier li għandi niltaqa' miegħu fil-jiem li ġejjin.

Niżżikom ħajr u nawgura suċċess! Is-Sliem.

Date: 05/09/2012

By: Leanne

Subject: Re: Prosit

Grazzi ħafna tal-kumment tiegħek. Kummenti bħal dawn iħeġġuna nkomplu naħdmu, dejjem għall-ġid tal-Għaqda. Grazzi mill-ġdid.

Date: 24/07/2012

By: Guze' Cutajar

Subject: ferh

Nifrah dejjem kull meta nara l-hegga ghall-kitba Maltija. Nittama qatigh li ghadd ta' zghazagh kittieba jaghtu sehemhom halli l-Ilsien taghna li hu l-Malti jkun dejjem minn ta' quddiem f'kull oqsma tal-hajja Maltija.
Nittama u nifrah maghkom.
Xewqat mill-isbah u Sahhiet.

Guze' Cutajar

1 | 2 >>

New comment