Il-Presidenti tal-Għaqda

Fundatur u l-Ewwel President

 • Rużar Briffa (26.01.1931 - 10.1931)

 

 

 It-Tieni President

 • Pietru Pawlu Saydon (10.1931 - 23.01.1940)

 

 

It-Tielet President

 • Ġużè Aquilina (23.01.1940 - 21.10.1976)

 

 

Ir-Raba’ President

 • Dun Karm Sant  (21.10.1976 - 1978)

 

 

Il-Ħames President  

 • George Said (17.11.1988-1992)

 

 

Is-Sitt President

 • Mario Cassar  (1992-1994)

 

 

Is-Seba' President 

 • Carmel Azzopardi (1994-1997)

 

 

It-Tmien President

 • Robert Micallef  (1997-1999)

 

 

Id-Disa' President (L-ewwel mara)

 • Josette Attard  (1999-2002)

 

 

L-Għaxar President

 • Joe Borg  (2002-2007)

 

 

Il-Ħdax-il President 

 • Mark A. Sammut (2007-2008)

 

 

It-Tnax-il President (President attwali) 

 • Emanuel Psaila (04.06.2012 – )